Zaslat zapomenuté hesloAktuálně

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE PRO VEŘEJNOST 

Tisková zpráva ČLnK ze dne 5. 11. 2012Lékárníci uvítali zájem ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven na větším zapojení lékáren do zajištění racionální farmakoterapie

               Praha, 5. listopadu 2012 – Ve dnech 2. -3. listopadu se uskutečnil v Benešově XXII. sjezd delegátů České lékárnické komory. Kromě schválení rozpočtu komory a změn řádů byla hlavním bod...

... celý článek5. 11. 2012


 

Usnesení XXII. sjezdu delegátů ČLnKUsnesení delegátů XXII. sjezdu delegátů ČLnK dne 2.-3. 11. 2012

Sjezd bere na vědomí:  zprávy mandátové komise z 2. a 3. 11. 2012  zprávy o činnosti představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady, zprávu o kontrolní činnosti, zprávu o hospodaření za rok 2011 a zprávu o hospodaření k 30. 9. 2012  zprávy o plnění usnesení XXI. Sjez...

... celý článek5. 11. 2012


 

Konopí za 2 až 10 let, 2 až 10 let za konopíOd začátku října řeší senát Krajského soudu v Hradci Králové případ pětice pěstitelů konopí. Podle ustanovení § 283 trestního zákoníku jim za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí až 2 až 10 let odnětí svobody. Za 2 až 10 let se v konopné oblasti může odehrát spoustu věcí. Za 2 až 10 let můžeme mít v České republice první legálně vypěstované léčebné konopí, za 2 až 10 let můžeme mít tisíce pacientů, kteří jej budou užívat. Měsíčně za něj každý z pacientů (nebo jeho pojišťovna) zaplatí 2 až 10 tisíc korun.

Marihuana v parlamentu České parlamentní putování marihuany - od konopí ke konopí k léčebným účelům - už trvá více než desetiletí. První seminář na téma konopí hostila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR už v červnu roku 2001, tenkrát ještě bez výraznějšího zájmu p...

... celý článek26. 10. 2012


 

Vliv lékárníků při výběru léků pacientyNa základě aktuální studie týkající se klíčových faktorů a úlohy lékárníka při volbě léku bylo zjištěno, že lékárníci v České republice a na Slovensku, ovlivňují při výběru Rx léků až pětinu pacientů. Článek uveřejněný v Medical Tribune uvádí podrobnější informace o výsledcích uskutečněného výzkumu.

Lékárníci ovlivňují při výběru Rx léků až pětinu pacientů I když má v České republice i na Slovensku stále nejsilnější vliv při výběru přípravku vázaného na předpis jednoznačně lékař v ambulanci, nezanedbatelný počet pacientů přiznává i vliv lékárníka při samotném výběru léků...

... celý článek22. 10. 2012


 

Evropský standard služeb v českých lékárnách?Snahou České lékárnické komory je přiblížení se evropskému standardu a to zejména ve zkvalitňování poskytovaných služeb pacientům jak na poli prevence, tak depistáže.

Lékárníci se chtějí přiblížit evropskému standardu služebČeská lékárnická komora (ČLnK) dlouhodobě usiluje o lepší využití svých odborníků na poli prevence a zvětšuje objem služeb pacientům v rámci poskytované lékárenské péče. Část odborné veřejnosti s takovým vývojem nesouhla...

... celý článek22. 10. 2012


 

Řetězcové lékárny vs. nezávislé lékárnyDne 8. 10. 2012 byl ve Zdravotnických novinách zveřejněn článek na téma „Je vývoj směrem k řetězcům nezvratný?“, ve kterém se prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba vyjadřuje k problematice individuálních a skupinových poskytovatelů farmaceutické péče v České republice.

Je vývoj směrem k řetězcům nezvratný?   Jestliže je individuálním poskytovatelem v oboru všeobecného praktického lékařství lékař se sestrou, pak výhody jsou v kontinuitě péče, jejím osobním charakteru, znalosti potřeb regis...

... celý článek18. 10. 2012


 

Na farmaceutickém trhu zaujímají přední místa volně prodejné léky a doplňky stravy Dne 29. září 2012 se v Praze uskutečnila konference věnována OTC. Mgr. Tomáš Cikrt na této konferenci upozornil zejména na nutnost zvýšení povědomí pacientů o užívaných léčivech a důležitost koordinace farmakoterapie.

Farmaceutický trh klesá, OTC se ale držíStále větší podíl na farmaceutickém trhu mají volně prodejné léky a doplňky stravy. A právě OTC byla věnována konference, která se uskutečnila 29. září v Hotelu Aquapalace Praha. Úvod konference patřil Mgr. Tomáši Cikrtovi, býval...

... celý článek18. 10. 2012


 

Výroční zpráva za rok 2011Výroční zpráva - Annual report 2011

Výroční zpráva 2011

... celý článek8. 10. 2012


 

Tisková zpráva ČLnK - Lékárníci reexporty léků nepodporují. Česká lékárnická komora bude i nadále vyvíjet maximální úsilí k navržení a přijetí legislativních změn, které povedou k omezení paralelního vývozu, v jehož důsledku chybí léky pro české pacienty.

Praha, 4. září 2012 – Česká lékárnická komora bude i nadále vyvíjet maximální úsilí k navržení a přijetí legislativních změn, které povedou k omezení paralelního vývozu, v jehož důsledku chybí léky pro české pacienty. Zásadně se ohrazuje proti tvrzení, že je so...

... celý článek4. 9. 2012


 

Vláda schválila novelu zákona o léčivech pouze částečně, léky pro české pacienty mohou být i nadále volně vyváženyV lékárnách mají pacienti jistotu bezpečných a kontrolovaných léků. Nedostatek některých z nich ale bude pokračovat. Důležitou změnu zákona o léčivech vláda nepodpořila.

Vládní návrh novely zákona o léčivech přináší především změnu v oblasti ochrany před padělky léčiv. S těmi je možné se v EU setkat téměř výhradně při internetovém nákupu léků z neautorizovaných zdrojů, přesto se stávají významným zdravotním rizikem. Pokud...

... celý článek24. 8. 2012


 

Nové informační médium České lékárnické komory - Lékárnické kapkyV dnešním čísle se budeme věnovat veskrze příjemným tématům. Jsou jimi na prvním místě Den lékáren 2012 a osvětový projekt Lékárnice jsou také maminky.

U příležitosti Dne lékáren Vám přinášíme první číslo Lékárnických kapek, občasníku České lékárnické komory pro média. Budeme Vám v něm občasně a nepravidelně přinášet nové informace z dění v komoře, reakce naší stavovské organizace na aktuální události i informace o některých ...

... celý článek19. 6. 2012


 

Pozor na léky za volantemJiž po čtrnácté pořádáme Den lékáren. 21. 6. 2012 v lékárnách v České republice.

Vážené dámy, vážení pánové,   stejně jako v předchozích letech připravila Česká lékárnická komora na 21. červen 2012 tradiční akci – Den lékáren, letos již čtrnáctý. Tématem letošního ročníku je vliv léků na pozornost řidičů. Téma, o němž se příliš nemluví a...

... celý článek15. 6. 2012


 

ČLnK kladně hodnotí změnu postoje VZP k vyřazování léků z úhradI přes kladné hodnocení změny postoje VZP, upozorňujeme veřejnost, že zůstávají skupiny pacientů, u kterých se od 1. července 2012 výrazně zvýší spoluúčast.

Česká lékárnická komora v uplynulém měsíci intenzivně upozorňovala v odborných kruzích i v médiích na rizika vyplývající z možné nedohody zdravotních pojišťoven nad seznamem volně prodejných léků, které by měly po 1. červenci zůstat i nadále hrazeny z prost...

... celý článek31. 5. 2012


 

Tisková zpráva VZP ze dne 30. 5. 2012VZP vyřešila problém s úhradami léků pro těžce nemocné

Praha 30. května 2012:  Úhrady z veřejného zdravotního pojištění u léčivých přípravků pro nemocné s cystickou fibrózou, pro děti trpící bolestmi a pro pacienty se syndromem suchých očí budou zachovány. V ostatních oblastech bude pojišťovna šetřit finanční prostředky ...

... celý článek31. 5. 2012


 

Tisková zpráva ze dne 16. 5. 2012Hrozí výrazné zvýšení spoluúčasti pacientů, zdravotní pojišťovny se nedohodly na seznamu hrazených volně prodejných léků. Tisková zpráva MZ ČR ze dne 22.5. 2012

Praha, 16. května 2012 – Česká lékárnická komora upozorňuje na hrozící nárůst spoluúčasti pacientů. Zvýšení plateb pacientů může odvrátit pouze dohoda Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) na společném seznamu volně prodejných léků, kt...

... celý článek22. 5. 2012


 

Lékárníci žádají vlády evropských zemí o ochranu udržitelnosti sítě veřejných lékárenSvaz lékárníků Evropské unie (PGEU) schválil prohlášení, v němž vyzývá evropské vlády, aby uznaly významný přínos veřejných lékáren k nákladové efektivitě zdravotnických systémů a aby zajistily udržitelnost stávající sítě lékáren.

V prohlášení je zdůrazněno, že veřejné lékárny jsou nejrozšířenější zdravotnická zařízení v Evropě.Podle nedávného průzkumu PGEU, má 98% evropských pacientů lékárnu dosažitelnou do 30 minut. Lékárny jsou pro pacienty velmi často prvním kontaktním místem v systému zdr...

... celý článek9. 5. 2012


 

Tisková zpráva ČLnK ze dne 25. 4. 2012Lékárny Dr. Max se pokouší korumpovat lékaře

Praha, 25. dubna 2012 – Lékařům jsou v těchto dnech doručovány dopisy s korupční nabídkou. Pod dopisy jsou podepsány lékárny Dr.Max, ačkoliv v České republice neexistuje žádný subjekt tohoto názvu. Lze se pouze domýšlet, že pravým původcem těchto dopi...

... celý článek25. 4. 2012


 

Bausch+Lomb Zdravotnický běh 2012Druhý ročník Zdravotnického běhu.

Poslední březnový den se konal v Praze již druhý ročník Zdravotnického běhu. Letos získal nového titulárního partnera a zařadil se tak ještě viditelněji mezi ostatní závody již tradiční a prestižní sportovní akce s mezinárodní účastí - Hervis ½ Maratonu a Volk...

... celý článek19. 4. 2012


 

Výroční zpráva PGEU 2011Svaz lékárníků Evropské unie (PGEU) zveřejnil výroční zprávu za rok 2011

Výroční zpráva Svazu lékárníků Evropské unie za rok 2011 má název "24 hodin v lékárně." Zpráva poskytuje přehled cílů a úspěchů a přehled činnosti PGEU v uplynulém roce. Je koncipována jako typický den v lékárně kdekoliv v Evropě. Zpráva v anglickém jazyce ve for...

... celý článek20. 3. 2012


 

SÚKL usiluje o absolutní moc nad lékárnamiV posledních týdnech se na Státní ústav pro kontrolu léčiv valí vlna kritiky. Rozpor mezi vyhlášeným dokončením revizí léků a skutečným stavem, kdy po letech nebyla ani první vlna revizí završena, není jediným zdrojem rozruchu kolem Ústavu. Přidává se neschopnost rozběhnout funkční elektronickou preskripci, účinně řešit reexporty léčivých přípravků, soudem potvrzené nezákonné nakládání s osobními a citlivými údaji pacientů nebo opakované chyby v SCAU.

Ústavu v uplynulém období přibyla řada nových kompetencí a zdá se, že svou pozornost při jejich vyřizování nedokáže rozdělit přiměřeně jejich důležitosti. Využíváním některých z nich se ale věnuje skutečně důkladně.  Není žádným tajemstvím, že lékárníci vedou...

... celý článek1. 3. 2012


 

Zdravotní pojišťovny by se měly domáhat odškodnění za nevybrané poplatkyČeská lékárnická komora přivítala rozhodnutí Vrchního soudu ve sporu o proplácení regulačních poplatků krajskými úřady. Výrok soudu jednoznačně potvrdil dřívější stanovisko České lékárnické komory, když prohlásil, že proplácením regulačních poplatků kraj zvýhodňoval vybrané lékárny a omezoval konkurenceschopnost ostatních. Zároveň kraj jednal v rozporu s dobrými mravy, protože „zneužil institut darovací smlouvy pro přerozdělování veřejných prostředků“, a to bez rozumného důvodu a bez opory v zákoně.

Česká lékárnická komora nevylučuje další žaloby a finanční nároky jednotlivých provozovatelů lékáren, které byly jednáním krajů poškozeny. Za legitimní považuje nároky pouze těch lékáren, které samy vracením regulačních poplatků zákon neobcházely. „Je poněkud absurd...

... celý článek28. 2. 2012


 

Ministr zdravotnictví odvolal ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčivMinisterstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých stránkách informaci o odvolání ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger se rozhodl k dnešnímu dni odvolat z funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martina Beneše. Důvodem byly dlouhodobé rozdílné názory na lékovou politiku i neshody ve stylu práce.„Za odvedenou práci dr. Benešovi děkuji a přeji ...

... celý článek22. 2. 2012


 

Svaz lékárníků Evropské unie (PGEU) ke směrnici "Ochrana proti padělkům léčiv"V úterý 7. 2. 2012 uspořádal Svaz lékárníků Evropské unie (PGEU) seminář, jehož cílem bylo poskytnout dostatek informací k lepšímu pochopení důsledků zavedení systému ověřování pravosti léčiv v lékárnách podle záměrů Evropské komise.

S úvodním slovem vystoupil generální tajemník PGEU John Chave. Představil výsledek dosavadních  jednání mezi PGEU a představiteli dalších organizací zúčastněných v dodavatelském řetězci léčiv, kterými jsou: Evropská federace farmaceutického průmyslu (EFPIA), Evr...

... celý článek9. 2. 2012


 

Tisková zpráva ČLnK ze dne 24. 1. 2012Česká lékárnická komora reaguje na článek uveřejněný 23. ledna na webu iDNES.cz pod názvem Pětina českých léků končí v zahraničí, Heger chce nelegální vývoz zastavit.

Praha, 24. ledna 2012 – Česká lékárnická komora (ČLnK) dlouhodobě usiluje o zamezení reexportu léčiv z České republiky a zavedení opatření směřujících k zabezpečení dostatečného množství kvalitních léčiv pro české pacienty. Striktně odmítá nepravdivá tvrzení, že lékárny ...

... celý článek24. 1. 2012


 

Výpadek v dodávkách léčiva nemusí znamenat konec léčbyPraha, 16. ledna 2012

V poslední době se v médiích objevují informace o ukončení dodávek některých léčivých přípravků do lékáren v České republice. Nemusí to však vždy znamenat, že nebudou mít pacienti k dispozici účinnou látku obsaženou v přípravku s ukončenou distribucí. Jak je to možné? Velmi d...

... celý článek16. 1. 2012


 

Tisková zpráva - Setkání prezidentů komor 2011Tradiční adventní setkání představitelů profesních komor se uskutečnilo 6. 12. 2011 v sídle České lékárnické komory.

               Vrcholní představitelé stavovské samosprávy zhodnotili rok 2011 z pohledu příslušné komory, včetně stručného přehledu legislativních změn, které byly v průběhu roku připraveny nebo s...

... celý článek8. 12. 2011


 

Sobotník Lídy RakušanovéV sobotu 3. 12. 2011 vyšel v Denících Bohemia, krásný a velmi rozumný komentář k aktuálnímu dění, k rušení bonusů a slev v lékárnách. S laskavým svolením autorky zveřejňujeme v plném znění i na našich stránkách.

Vážení zákazníci lékáren,  jelikož patřím mezi vás, tak vaše rozčilení nad ztrátou obvyklých slev a bonusů dovedu pochopit. Na druhou stranu ale věřte, že v Evropě není normální, aby léky, hrazené ze zdravotního pojištění, stály pacienta de facto různě podle toho,...

... celý článek6. 12. 2011


 

Nepravdivá informace v Televizních novinách TV NOVAReakce na zpravodajství TV Nova

 Ve vysílání Televizních novin dne 1. 12. 2011 byla zveřejněna mylná informace, že v lékárnách není od 1. prosince 2011 vybírán regulační poplatek 30 korun za položku na receptu, ale nově 30 korun za celý recept. Tato informace není pravdivá. Změna zákona o veřejné...

... celý článek2. 12. 2011


 

Tisková zpráva ČLnK ze dne 24. 11. 2011Česká lékárnická komora nemůže tolerovat porušování zákona. Reakce na článek zveřejněný na iDnes.cz 24. 11. 2011 pod názvem „Lékárny nebudou smět dávat bonusy za recept, ale jen tři měsíce“

 Praha, 24. listopadu 2011 – Česká lékárnická komora se k bonusové politice a jiným marketingovým metodám provozovatelů lékáren obvykle nevyjadřuje. V reakci na článek o zákazu bonusů za recept předložený pacientem v lékárně, zveřejněný na i...

... celý článek25. 11. 2011


 

Výroční zpráva za rok 2010Výroční zpráva 2010 - Annual report 2010

Výroční zpráva 2010

... celý článek22. 11. 2011|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...  > >|
Strana: 30 z 39