Zaslat zapomenuté hesloAktuálně

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE PRO VEŘEJNOST 

Oprávnění

Účastnit se jednání při tvorbě cen léků, léčivých přípravků a sazebníků ostatních služeb poskytovaných lékárnami. Účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví.Stanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů a k výkonu funkce...

... celý článek


 

Činnost ČLnKČeská lékárnická komora

Dbá, aby členové komory vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory.Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání.Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů.Chrání pr...

... celý článek


 

Členské příspěvkyOd roku 2022 platí výše členských příspěvků stanovená Usnesením XXX. sjezdu delegátů ČLnK ze dne 6. 11. 2021.

Členské příspěvky se platí ročně.   Výše členského příspěvku se určuje podle skutečností platných k rozhodnému datu. Rozhodným datem je 1. únor roku, kterého se týká platba členského příspěvku.  ŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK Členský příspěvek řádný ve výši 4 000 Kč platí každý...

... celý článek|< <  ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   > >|
Strana: 41 z 41